Vilka är vi?

De Boer Roof Safety Solutions installerar säkerhetsystem på hustak och på en ny nivå.

Befintliga tak är vår specialkompetens tack vare ett omfattande utbud av “takvänliga” lösningar.

Ett team med hängiven personal ger dagligen skräddarsydd rådgivning och en korrekt övervakning av pågående projekt. Alla system installeras av våra egna tekniker på ett fackmannamässigt sätt.

 

De Boer Roof Safety Solutions är exklusiv distributör av Barrial-räcken, men erbjuder även flera andra lösningar:

 • Stålvajersegment för tak, väggar och i tak
 • Ankare för tak, väggar och i tak
 • Fasadstegar och korgstegar
 • Signalsystem på tak (linjer och gångvägar)
 • Personlig skyddsutrustning (PPEs) för att arbeta på hög höjd
 • Piktogram och varningsskyltar
 • Skräddarsytt: gångvägar, räcken, stegar, plattformar, gångbroar, etc.

 

De Boer Roof Safety Solutions är en del av De Boer NV: ett familjeföretag som grundades 1922 och har sin hemvist i Schoten.

De Boer NV består av följande avdelningar:

 • Waterproofing Solutions: utveckling och produktion av bitumen takbeläggningar
 • Roof Safety Solutions: leverans och installation av fallskyddssystem
 • Liquids: försäljning och placering av flytande tätningssystem
 • Green Roof Solutions: leverans och installation av fallskyddssystem
 • Plant Design: leverans och installation av gröna väggar och gröna fasader

 

www.deboer.be